letní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejnletní tábor Rabštejn

Letní tábor 2021

Pořadatel

Občanské sdružení Neumětel
Grafická 22, 150 00 Praha 5 IC 67362583,
Schváleno MV ČR 22.10.1997
číslo jednací II/s – OVS/1 – 33884/97 – R
číslo účtu: 51 -1624200267/0100, Komerční banka Praha 5<

Adresa tábora

LDT Pod Smrkem
Rabštejn nad Střelou
331 62 p. Manětín

1. běh

Odjezd: Čt 1.7. 2021 v 10.00
Příjezd: Ne 18. 7. 2021 v 16.00
Cena: 5.700 Kč – 18 dní

Hlavní vedoucí:
Anna Macháčková
tel.: 606 643 884
e-mail: machackova.annna @ seznam.cz

Ivan Jeník, Veletržní 30, 170 00 Praha 7
tel.: 602 204 555
e-mail: ivan.jenik @ seznam.cz

2. běh

Odjezd: Ne 18. 7. 2021 v 11.30
Příjezd: So 7. 8. 2021 v 16.00
Cena: 5.900 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Kristýna Baláková (Šimáková), Nákupní 1420, Jesenice, 252 42
tel.: 723 334 466
e-mail: kristyna.balakova @ physter.com

3. běh

Odjezd: So 7. 8. 2021 v 11.30
Příjezd: Pá 27. 8. 2021 v 16.00
Cena: 5.900 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Jakub Lacina
tel.: 604 239 814
e-mail: jakub.lacina @ gmail.com

Miroslav Tomeš
tel.: 603 372 972

Tábor je každoročně budován na louce v prostoru bývalého tábořiště Smrk v Rabštejně nad Střelou, která je celá k dispozici provozu tábora. Na louce jsou vybudována hřiště na fotbal, volejbal a softbal. Tábor je situován na vyvýšeném břehu říčky Střely a díky regulaci říčky nebyl zasažen povodní v roce 2002. Říčku Střelu využíváme ke koupání a k provozování vodních sportů. Překrásné a dosud nezdevastované blízké i vzdálenější okolí je ideální pro celodenní výlety a různé hry v přírodě.

Závazná přihláška

Přihlášení dítěte proveďte vyplněním elektronické přihlášky, pokud možno do 15. 5. 2021. Nenechávejte přihlášení na poslední chvíli, o přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek. Formuláře a pokyny k odjezdu obdržíte e-mailem ihned po přihlášení dítěte.

Úhrada platby

Úhradu proveďte nejpozději do 15. 5.  a to na účet 51-1624200267/0100, Komerční banka Praha 5, Variabilní symbol a pokyny k platbě vám budou zaslány e-mailem po elektronickém přihlášení dítěte spolu s potvrzením o přihlášení. Při platbě do 31. 3. bude poskytnuta sleva 200,- Kč z celkové úhrady. V případě potřeby Vám na požádání vystavíme potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele.
V případě neuskutečnění tábora z důvodu vládních zdravotních opatřeních se vrátí peníze v plné výši.

Storno poplatek

při neúčasti dítěte činí 25% z platby. Je možno zajistit za dítě náhradu – bez stornovacího poplatku.

Věk dětí

Přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 6 let a max. věku 16 let (děti nad 15 let a 6-7 let pouze po dohodě s hlavním vedoucím).

Kapacita tábora

cca 40 dětí, které rozdělíme do koedukovaných oddílů tak, aby mohly oddíly spolu soutěžit.

Doprava

Autobusem, odjezdy autobusů od stanice metra „A“ Hradčanská – zastávka BUS (ul. Milady Horákové směr z centra), příjezdy všech autobusů jsou na protější stranu před obchodní dům Tesco. K odjezdům autobusů je nutno se dostavit min. 15 min. před odjezdem. Rodič dítěte či zákonný zástupce je povinnen být u odjezdu či příjezdu dítěte.

Ubytování

Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Stany jsou vybaveny lůžky. Nutný kvalitní spací pytel a karimatka. Je vhodné přibalit malý polštářek pod hlavu

Stravování

5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování typu domácí stravy, která je vhodná pro děti.

Program tábora

Program připravuje tým zkušených vedoucích již před zahájením tábora, a je na něj kladen velký důraz. Tradicí je celotáborová hra. Soutěže jsou připravovány tak, aby se mohly uplatnit všechny věkové kategorie dětí. Tábor je zaměřen na vedení dětí k samostatnosti, poznávání přírody a rozvíjení sportovní zdatnosti. Organizujeme také celodenní výlety, puťáky, karneval, táboráky a další akce. Vedení tábora samozřejmě nezapomíná na děti, které slaví v průběhu tábora narozeniny nebo svátek.

Zdravotní služba

O zdraví dětí pečuje stálá zdravotní služba, popř. okresní lékař, kam bude vaše dítě, v případě větších obtíží, dopraveno.

Návštěvy rodičů

nejsou povoleny, veškeré informace o průběhu tábora Vám na Vaši žádost poskytne vedení tábora. Případný pozdější příjezd dítěte na tábor dohodněte předem s vedením tábora písemně. Není nutné posílat dětem balíčky s jídlem, vše potřebné dostanou. Je však důležité často dětem psát, zvláště těm, kteří jedou poprvé.

Kapesné

na nákup pohledů a drobností doporučujeme kapesné ve výši cca 200,- Kč

Co dětem zabalit

Uspořádejte prosím věci v kufru dětem tak, aby shora snadno vyjmuly boty (které umístí pod postel), jídelní a hygienické potřeby (dají na poličku) a věci na spaní a v zavazadle jim zbylo přehledně uspořádané oblečení!!!

Formuláře k autobusu (předvyplněné Vám byly zaslány po elektronickém přihlášení dítěte)
Doporučený seznam věcí na tábor

Nezapomeňte odevzdat před odjezdem autobusu

Vložte do obálky označené jménem dítěte:

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku
  • Plnou moc pro zdravotnici
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na dětském táboře
  • Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte + prohlášení odpovědnosti za škody
  • Kopii průkazu zdravotní pojišťovny, kopii očkovacího průkazu

Doufáme, že se nám podaří pro Vaše dítě vytvořit ty nejlepší podmínky k prožití tří týdnů jejich jistě zasloužených prázdnin, na které budou dlouho a v dobrém vzpomínat.

Scroll to top
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram